Jakie dokumenty powinien zawierać kosztorys inwestorski?

Jakie dokumenty powinien zawierać kosztorys inwestorski?

Polecne i promocje poradniki

Aby bezkonfliktowo przeprowadzić realizowaną inwestycje, należy prawidłowo sporządzić kosztorys inwestorski, opierający się na właściwych dokumentach.

 

Pozwala to zamawiającemu, na prawidłowe dokonanie wyceny wartości przedmiotu i uniknięcie dodatkowych problemów.

Jak sporządzić kosztorysy inwestorskie?

Kosztorys inwestorski jest sporządzany przez zamawiającego bądź na jego zlecenie, dokonuje go jednostka specjalizująca się w tym zakresie. Głównym zadaniem takiego kosztorysu jest określenie szacunkowej wartości zaplanowanych robót budowlanych. Można go wykorzystać jako podstawę wystąpienia do banku o kredyt, dofinansowanie bądź dotacje z unijnych funduszy pomocowych. W tym przypadku kosztorys inwestorski służy do zapewnienia środków na realizacje zaplanowanej inwestycji.

Kiedy zamawiający musi posiadać kosztorys inwestorski?

Zgodnie z ustawą odnośnie prawa zamówień publicznych, zamawiający musi posiadać kosztorys inwestorski przed ogłoszeniem przetargu lub wszczęciem postępowania w innym przewidzianym przez ustawę trybie. Kolejnym aktem prawnym regulującym kosztorys inwestorski jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w sprawie określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, który określa podstawy i metody sporządzania takiego kosztorysu, stanowiącego podstawę wartości zamówienia na roboty budowlane.

Co stanowi podstawę do opracowania kosztorysu inwestorskiego?

Zgodnie z treścią rozporządzenie podstawą na bazie, której opracowuje się kosztorys inwestorski stanowią:

  1. dokumenty projektowe wykonawcze, które zawierają przedmiar robót,
  2. specyfikacje techniczne wykonania oraz odbioru robót budowlanych,
  3. założenia wyjściowe potrzebne do kosztorysowania,
  4. ceny jednostkowe dotyczące robót podstawowych, potrzebne do kosztorysowania metodą uproszczoną,
  5. ceny czynników produkcji i jednostkowe nakłady rzeczowe oraz wskaźniki procentowe narzutu kosztów pośrednich oraz zysku, używane przy kalkulacji ceny jednostkowej w metodzie szczegółowej.

Przedstawione dokumenty, które są podstawą, opracowania kosztorysu inwestorskiego pokazują, iż wartość robót uzyskana w kosztorysie, wyłącznie obejmuje koszty robót budowlanych wyszczególnione w dokumentacji projektowej oraz ujęte w przedmiarze robót.

O czym należy pamiętać tworząc kosztorys inwestorski?

Należy pamiętać, iż w kosztorysie inwestorskim nie można doliczyć żadnych kosztów wynikających z pojawienia się dodatkowych robót albo sytuacji nieprzewidzianych oraz nie można przeznaczyć rezerwy finansowej wynikającej z inflacji, ryzyka wzrostu kosztów w trakcie realizowanych robót budowlanych bądź błędów wyliczeniowych.

Możliwość uwzględnienie wszelkich ryzyk związanych z realizowaniem robót budowlanych w kosztorysie inwestorskim, ustawodawca dał zamawiającemu za pośrednictwem przyjmowania w pierwszej kolejności do wyceny kosztorysów inwestorskich z cenami wcześniej realizowanych umów, w których opisywane ryzyko powiązane z wykonawstwem robót, zostało uwzględnione przez osobę wykonującą realizowany podmiot umowy.

Artykuł powstał na podstawie informacji zawartych na stronie: http://www.techbud.waw.pl/

 

0 0 votes
Jak oceniasz
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments