Niespłacone kredyty, pożyczki, rachunki?

poradniki

Windykacja sądowa, komornicza lub z nieruchomości? Co to właściwie oznacza i jak to wygląda w praktyce? Poznaj prawa i obowiązki dłużnika. Kiedy wierzytelność jest dosyć dawna jest szansa na przedawnienie zadłużenia. Dowiedz się jak wyjść z długów mniejszym kosztem.

Definicja windykacji była znana już w starożytności pod łacińską nazwą ,,vindicatio’’ co oznacza ,,dochodzenie roszczeń’’. To właśnie ze starożytnego Rzymu pochodzi określenie ,,rei vindicatio’’, które oznacza postępowanie wydobywcze. Polegało to na działaniu zmierzającym do odzyskania wartościowych przedmiotów na rzecz właściciela. Obecnie windykacja znacznie się rozwinęła usprawniając proces dochodzenia w sposób określony prawnie do swoich rzeczy lub zapłaty za nie.

Co to jest windykacja? Jest to każde działanie, które prowadzi lub usprawnia proces odzyskania należności od dłużnika na rzecz wierzyciela jak np. ponaglenia, wezwania do zapłaty, kontakt telefoniczny w przypadku firm windykacyjnych, zajęcie komornicze czy wejście do mieszkania. Firma windykacyjna a komornik, jakie są różnice? Firmy windykacyjne przede wszystkim nie zawsze działają legalnie i nie na każdy ruch musimy reagować. Jedną z wielu metod indykatorów jest regularne straszenie dłużnika sądem, wpisaniem do rejestrów BIG, ERIF co właściwie nie jest w zakresie działania tych firm. Dopiero kiedy zostanie złożony pozew do sądu możemy mówić o dochodzeniu wymaganej należności na drodze sądowej. Co może firma windykacyjna żeby odzyskać dług? Głównie ich praca polega na aktywnym wysyłaniu ponagleń do zapłaty drogą elektroniczną i pocztową ale najbardziej uciążliwe są ciągłe telefony. Ma to miejsce ponieważ jest to tak naprawdę jedyne pole do popisu takich firm. Windykator nie może złożyć wniosku o wyjawienie majątku dłużnika, nie zajmie też konta bankowego ani żadnej rzeczy ruchomej. Nie wolno firmom windykacyjnym nachodzić dłużnika w domu, pracy a tym bardziej informować o zaległości osoby trzecie.

Zadaniem takiej firmy jest czynność polegająca na nakłonieniu dłużnika do podpisania ugody. Komornik natomiast działa w oparciu o wyrok sądu na podstawie i zgodnie z prawem. Jeśli w swoich praktykach łamie prawo to według art.16 ust.1 grozi kara w postaci: nagany, upomnienia, kary finansowej lub zawieszenie w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Komornik jest uprawniony do wejścia do mieszkania w asyście policji nawet pod nieobecność właściciela. Dopuszcza się otworzenie drzwi przez ślusarza.

Jeśli jednak komornik odwiedzi nas po godz. 21:00 mamy prawo mu nie otworzyć. Rozpoczęcie egzekucji w mieszkaniu jest możliwe jeśli komornik przed tym pokaże identyfikator ze zdjęciem i wyrok sądu. Jeśli takiego dokumentu nie zobaczymy w progu mieszkania wtedy nie ma on prawa przeprowadzić egzekucji. Najbardziej znaną jednak metodą stosowaną przez komorników jest zajęcie kont bankowych dłużnika. Istnieje coś takiego jak kwota wolna od zajęcia komorniczego i jeśli suma przychodów w miesiącu nie przekracza 1575 zł wtedy nie może ich zabrać. Wyjątek stanowią dłużnicy alimentacyjni ponieważ pozbawieni są kwoty wolnej od zajęcia.

Komornik zabierze im 60% środków na rzecz alimentów.  Czego komornik nie może zająć? Wszystkie świadczenia socjalne są zwolnione z zajęcia np.: świadczenie rodzinne i dodatki do rodzinnego, wychowawcze, dodatek mieszkaniowy, celowy lub okresowy. W myśl art. 829 kodeksu postępowania cywilnego przedmiotem egzekucji nie mogą być: leki i sprzęt medyczny niezbędny do rehabilitacji, produkty spożywcze, podręczniki i rzeczy potrzebne w nauce, przedmioty religijne np. obraz, rzeczy osobiste tj. pościel, bielizna i ubrania. Komornik nie może zabrać np. laptopa jeśli dłużnik wykorzystuje go do pracy lub samochodu jeśli jest kierowcą.

Czy można coś zrobić jeśli egzekucja nie odbywa się zgodnie z prawem? Tak, oczywiście na działania komornika przysługuje dłużnikowi skarga. Składa się ją do sądu rejonowego odpowiedniego dla danego komornika ale wiąże się to z opłatą w kasie sądu w kwocie 100zł. Pismo należy uzasadnić. Podstawą do wniesienia skargi może być: błędne obliczenie kosztów egzekucyjnych przez komornika, zajęcie przedmiotu potrzebnego do pracy, brak poinformowania dłużnika o wszczęciu egzekucji lub zajęcie komornicze bez możliwości wcześniejszej spłaty. Skargę taką wnosi się w czasie siedmiu dni od wystąpienia przyczyny. Kiedy jest mowa o przedawnieniu długu?

Masa firm windykacyjnych miesiącami a nawet latami wysyła pisma z ponagleniem do zapłaty i dręczy telefonami już prawie byłych dłużników. Prawie dlatego, że zadłużenie może się przedawnić a zapłata nie musi być konieczna. Okres przedawnienia zależy od rodzaju umowy między stronami i firmy, której dotyczy.

Czas przedawnienia waha się między 2 do 10 lat z czego ten najdłuższy dotyczy zadłużeniom w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Prawo zna przypadki kiedy dług uległ przedawnieniu a roszczenie zostało umorzone (opłata za studia 2-3 lata). W takim przypadku lub podobnym należy złożyć wniosek do sądu o przedawnienie ponieważ w przeciwnym razie firmy windykacyjne mogą dochodzić należności bez końca. Gdzie zgłosić skargę na windykatora? Zdarza się, że poczynania firm windykacyjnych są rażące i w takim wypadku należy zastanowić się czy są zgodne z prawem. Ich nieprawidłowe działania można zgłaszać Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznikom Praw Konsumenta.

0 0 votes
Jak oceniasz
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments