Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika

poradniki

W każdej sytuacji pracy (wynikającej z zawarcia umowy), polskie prawo przewiduje, że zarówno pracownik, jak i jego pracodawca mają określone prawa i obowiązki.

Do czego zobowiązany jest pracodawca?

Jego obowiązki przedstawione są w Dziale IV Rozdziale I Kodeksu pracy. Wśród najważniejszych wymienić można to, że pracodawca powinien

  • zaznajomić nowych pracowników z ich obowiązkami, zakresem pracy oraz uprawnieniami,
  • tak organizować pracę, by w pełni wykorzystać czas, ale też kwalifikacje pracowników,
  • ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • stosować sprawiedliwe i jak najbardziej obiektywne kryteria oceny samych pracowników, a także wyników ich pracy,
  • zmniejszać uciążliwość pracy (zwłaszcza tej monotonnej),
  • w zatrudnieniu przeciwdziałać dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, niepełnosprawność, religię, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne i orientację seksualną),
  • zapewnić bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy,
  • prawidłowo i terminowo wypłacać wszystkie wynagrodzenia,
  • (w miarę posiadanych środków) zaspokajać socjalne potrzeby swoich pracowników,
  • prowadzić dokumentację związaną ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników.

Jeżeli obowiązki te nie są przestrzegane, to pracownik może skorzystać z pomocy prawnika. Wybrany prawnik prawo pracy powinien znać w bardzo wysokim stopniu, dzięki czemu będzie w stanie pomóc w jak najbardziej prawidłowy sposób.

Prawa i obowiązki pracownika

Pracownik musi przestrzegać czasu pracy swojego zakładu oraz jego regulaminu. Jest on zobowiązany przestrzegać także zasad BHP – dbać o swoje zdrowie, ale także o stan maszyn i innego sprzętu; zawsze powinien zgłaszać przełożonemu wszelkie wypadki i zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. Pracownik musi dbać także o dobro zakładu pracy i zachowywać w tajemnicy istotne informacje o firmie. Prawo pracy przewiduje także, że każdy zatrudniony może wykonywać swoje zadania (zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę) i otrzymywać za nie godziwe wynagrodzenie. Prawem pracownika jest także coroczny, nieprzerwany, płatny urlopu wypoczynkowy.

Aby dowiedzieć się więcej warto zgłosić się do adwokata www.skuteczny-adwokat.com aby zadbać o swoje prawa i obowiązki.

 

0 0 votes
Jak oceniasz
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments