Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki - czy to możliwe?

Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki – czy to możliwe?

Polecne i promocje poradniki
  Zadłużenie kojarzy się większości z nas z nieprzyjemnymi konsekwencjami natury prawnej. Nikt nie lubi zaciągać zobowiązań, a tym bardziej ich spłacać – co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Okazuje się jednak, że istnieją przypadki, w których wierzyciel nie ma prawa domagać się od dłużnika zwrotu pożyczonych środków. O czym mowa?

 

Nigdy nie możemy być pewni tego, że życie nie zmusi nas do zaciągnięcia pożyczki czy kredytu. Nagła choroba, utrata pracy, konieczność pomocy bliskim – powodów, dla których zaciąga się zobowiązania pieniężne jest mnóstwo. Sytuacja robi się jednak poważna, gdy nadchodzi termin zwrotu środków, a w naszym portfelu panuje pustka.

Kryzysowa sytuacja

Rośnie liczba dłużników, którzy nie są w stanie w terminie uregulować należności. Z natury łatwiej jest bowiem zaciągnąć zobowiązanie, a trudniej zwrócić pieniądze. Przekonało się o tym już kilka milionów naszych rodaków. Nic więc dziwnego w tym, że osoby zadłużone szukają wyjścia z niekorzystnej i najczęściej pogarszającej się sytuacji materialnej. Okazuje się jednak, że istnieje wyłącznie jedno legalne rozwiązanie ich problemu. Mowa o instytucji przedawnienia roszczenia, która znalazła swoje miejsce w przepisach prawnych.

Czym jest przedawnienie?

Nazywamy tak możliwość uchylenia się dłużnika od konieczności zaspokojenia roszczeń ze strony wierzyciela. Najważniejszą kwestię w tym kontekście jest czas, jaki upłynął od momentu, gdy dług stał się wymagalny. Przedawnieniu ulegają wyłącznie roszczenia posiadające charakter materialny, poza jednym wyjątkiem – windykacją nieruchomości. Warto dodać, że instrument, o którym mowa, jest regulowany na gruncie prawa cywilnego i w takich kategoriach powinien być traktowany.

Instytucja przedawnienia – cechy szczególne

Aby mówić o przedawnieniu roszczenia, musi minąć określony w regulacjach prawnych termin. Dopiero po jego upłynięciu osoba zadłużona ma możliwość ucieczki przed spłatą należności. Należy jednak mieć świadomość, że w obecnym stanie prawnym zobowiązanie istnieje nawet w przypadku przedawnienia roszczeń. Problem wierzyciela polega jednak na tym, że przedawnienie skutecznie uniemożliwia wyegzekwowanie należności pieniężnej.

Zmiany w przepisach

Prawo i Sprawiedliwość od początku kadencji zapowiadało sporą nowelizację przepisów związanych z przedawnieniem długów. Jak obiecano, tak zrobiono. Nowe prawo stało się wręcz rewolucją zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. Głównym celem modyfikacji norm było ukrócenie procederu odzyskiwania zaległych należności przez firmy windykacyjne od nieświadomych swojego położenia dłużników. Które normy zmodyfikowano?

Wymagalność długu a przedawnienie

Zgodnie z przepisami, przedawnienie zaczyna biec od dnia, w którym dług staje się wymagalny. Okresu tego nie liczymy więc od daty zawarcia umowy pożyczki, lecz ostatecznego terminu, w którym zobowiązanie powinno zostać spłacone. Przyjrzymy się tej zależności na konkretnym przykładzie. Pożyczkobiorca podpisuje stosowną umowę 1 marca 2018 r. Termin spłaty określony zostaje na trzy miesiące. Dłużnik nie ma jednak środków na uregulowanie należności i zaczyna szukać rozwiązania prawnego. Okres przedawnienia zaczyna liczyć więc od 1 czerwca 2018 r. Warto dodać, że wyjątek od tej reguły stanowią pożyczki ratalne. Okres przedawnienia oblicza się wówczas osobno od każdej z rat, co skutkuje tym, że całe zobowiązanie przedawni się dopiero w chwili przedawnienia ostatniej transzy.

Termin przedawnienia – od czego zależy?

Wpływa na niego głównie rodzaj zaciąganego zobowiązania. W przypadku pożyczek prywatnych termin przedawnienia wynosi teraz nie 10, lecz 6 lat. Nieco inaczej na gruncie kodeksu cywilnego wygląda kwestia pożyczek wziętych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji o przedawnieniu możemy mówić już po 3 latach od dnia wymagalności świadczenia.

Na co zwrócić uwagę?

Wiele osób zastanawia się z pewnością, co w sytuacji, gdy termin spłaty pożyczki nie został określony w umowie lub potwierdzono go w formie ustnej? Wtedy okres przedawnienia biegnie zgodnie z ustawą od chwili uzyskania środków przez dłużnika. Rozpatrując kwestię przedawnienia warto zachować pewną precyzję, a już na pewno przestrzegać ustawowych terminów. Należy wiedzieć, że pożyczka przedawnia się zgodnie z aktualnym stanem prawnym ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym upływa termin. To spora zmiana wprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wcześniej bowiem następowało to kolejnego dnia po zakończeniu 3 lub 10-letniego okresu.

Skutki przedawnienia

Jednym z podstawowych efektów zastosowania instytucji przedawnienia roszczenia jest to, że staje się ono niemożliwe do wyegzekwowania. Nowe przepisy wyeliminowały konieczność wniesienia przez dłużnika zarzutu przedawnienia. W myśl znowelizowanego prawa kontrola, czy minął już ustawowy okres, leży w gestii sądu, który sprawdza to z urzędu. Jeśli okaże się, że nastąpiło przedawnienie, sprawa jest umarzana, a wierzyciel nie ma możliwości dochodzenia swoich roszczeń.

Przede wszystkim wiedza

Co jeśli dłużnik dobrowolnie – nie mając świadomości, że dług się przedawnił – ureguluje całą należność? Wówczas nie ma prawa wnioskować o zwrot pieniędzy. Wpłacił je na konto uprawnionego z własnej woli, a nieznajomość prawa nie jest żadnym wytłumaczeniem ani nie stanowi taryfy ulgowej dla niekorzystnych dla niego działań.

Artykuł opracowany przez specjalistów www.pozyczka-ratalna.pl

 

0 0 votes
Jak oceniasz
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments