Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Łobez

Zachodniopomorskie

Muzyka jest motywatorem, który sprawia, że podopieczni chętniej budzą się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy głosów i stan ich głośności jest ciepły i przyjemni – mamy do czynienia z muzykoterapią.

Muzykoterapia Maszewo

Ta nowoczesna forma psychoterapii może pomóc podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki rób zastosować tę szkołę w produkcji z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako materiał terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowoczesnych metod książce z dzieckiem niepełnosprawnym coraz ogromniejszą popularnością cieszy się muzykoterapia, która działa uczniu w eksplorowaniu świata. Terapia muzyką jest samotnym z tematów terapii kompleksowej będącej na planu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, kreatywności i wzrost orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i poddanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Maszewo

Wpływ gry na organizm człowieka

Muzykoterapia to linia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako materiał stymulujący rozwój podopiecznego i uzupełniający jego użycie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w konstrukcjach tej technologii wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, stylem i na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Miejsca z muzykoterapii dawane w produkcji z uczniu z niepełnosprawnością

Samą z metod oddziaływania terapeutycznego w produkcji z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w charakterze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i zapachu. Istotną kwestię w momencie spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki młodej i aktywizacja dziecka w obszarze kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny być tworzone przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie miejsca przybierają formę żyć na stanie zmysłowym.

Muzykoterapia Maszewo

W praktyki terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków wydawanych przez podopiecznych borykających się z sztukami w porozumiewaniu się. Warto pamiętać, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają kontrakt z emocjonalnym oddziaływaniem gry na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej ruchliwym elementem w grze jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Maszewo

0 0 votes
Jak oceniasz
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments